Dekodowanie symboli na przykładzie Boscha

Bosch w swoich dziełach wykorzystywał symbole, alegorie i karykaturę, które służyły potępieniu grzechu i występków społeczeństwa. Dowiedz się więcej z naszej infografiki, a później rozwiąż zadanie 🙂