deklaracja dostępności zamek królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://waweledukacja.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Blogu Edukacyjnego Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30xxx

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30xxx.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.
 • Może się zdarzyć nieprawidłowa struktura nagłówkowa.
 • Może się zdarzyć brak widoczności fokusa.
 • Mogą się zdarzyć niezrozumiałe linki poza kontekstem.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Paszkowska-Kwiatek, adres poczty elektronicznej renata.kwiatek@wawelzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 422-51-55 wew. 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zamek Królewski na Wawelu znajduje się w centrum Krakowa – na Wzgórzu Wawelskim (około 228 m n.p.m.), w Dzielnicy I Stare Miasto, około 10 minut pieszo od Rynku Głównego, od Dworca ok. 20 min. pieszo.

Do bram wejściowych prowadzą dwie drogi:

 • od strony ul. Kanoniczej – dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych na podejściu; niskie schodki w przejściu bramnym

od strony skrzyżowania ulic Bernardyńska-Stradom-Grodzka – droga dojazdowa, dopuszczony ruch samochodowy (za zezwoleniem), nawierzchnia – „kocie łby”, wzdłuż drogi chodnik

Oba podejścia strome, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej.

W obrębie wzgórza – na drodze i ścieżkach – zniesione bariery architektoniczne.

Obiekt wyposażony w defibrylator. W sytuacji zagrożenia proszę kierować się do najbliższego pracownika Straży Zamkowej.

Zniżki dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługują bilety ulgowe (po okazaniu stosownych dokumentów).
Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

Kasy biletowe

 • kasa główna w Centrum Promocji i Informacji
  budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (od strony dziedzińca zewnętrznego); wewnątrz zniesione bariery architektoniczne
 • kasa sezonowa – dostępna po pokonaniu podjazdu od strony ul. Kanoniczej, lub z dziedzińca zewnętrznego; uwaga – w przejściu bramy Wazów do pokonania niskie schodki

Usługi

Centrum Promocji i Informacji znajdują się: informacja turystyczna, kasy biletowe, biuro rezerwacji zwiedzania i usług przewodnickich, toalety, restauracja i kawiarnia, sklepik z pamiątkami. Budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Punkt Poczty Polskiej w baszcie Złodziejskiej niedostępny dla wózków inwalidzkich (schodek).

Przechowalnia bagażu – na dziedzińcu arkadowym (dla turystów posiadających bilet na wystawy) – wejście przez bramę Berrecciego; brak barier architektonicznych.

Toalety

 • Centrum Promocji i Informacji – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
 • na dziedzińcu zewnętrznym (przy wystawie Wawel Zaginiony) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich
 • na dziedzińcu arkadowym (za ścianą kurtynową) – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich; nawierzchnia – “kocie łby”; uwaga – ślisko

Pokoje dla mamy z dzieckiem

Pokoje przystosowane dla mam z małymi dziećmi, wyposażone w przewijaki i fotele do karmienia znajdują się kompleksie toalet za ścianą kurtynowa na dziedzińcu arkadowym oraz na trasie zwiedzania wystawy Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.

Ekspozycje w Zamku

W zamku dostępna jest nowoczesna winda zewnętrzna. Korzystanie z niej przez niepełnosprawnych zwiedzających możliwe jest wyłącznie w obecności pracownika obsługi. W celu skrócenia czasu oczekiwania na udostępnienie windy prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w Biurze Rezerwacji, Informacji turystycznej bądź w kasie biletowej.

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie (II p.) – dostępne na całej długości trasy (dojazd windą na krużganki, pokonanie pojedynczych stopni na trasie zwiedzania z użyciem platform)

Prywatne Apartamenty Królewskie (I p.) – dostępne na całej długości trasy (dojazd windą na krużganki, pokonanie stopni na trasie zwiedzania z użyciem platform)

Skarbiec Koronny i Zbrojownia – Skarbiec niedostępny. Zbrojownia częściowo dostępna dla osób poruszających się na wózkach (parter)

Wawel Zaginiony – dostępny na całej długości trasy dla osób poruszających się na wózkach

Wawel Odzyskany – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach (liczne wąskie i strome stopnie na trasie zwiedzania)

Smocza Jama – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach – zejście stromymi, kręconymi schodami

Baszta Sandomierska – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach – zwiedzanie baszty wymaga przejścia po schodach liczących 137 stopni

Ogrody, Dziedzińce, Kościół św. Gereona – niedostępna dla osób poruszających się na wózkach; na trasie konieczne pokonanie stromych schodków do górnego ogrodu, u podnóża Kurzej Stopki oraz na Basztę Sandomierską

Ogrody Królewskie – częściowo dostępne dla osób poruszający się na wózkach, górny taras wymaga wejścia po wysokich schodach