M. Hennel-Bernasikowa, „Czarno-Białe tkaniny Zygmunta augusta

Artykuł dotyczy dwóch listów napisanych przez Zygmunta Augusta, zaadresowanych do Jana Kostki ze Sztemberku. Listy łączą się z postacią Roderyka Dermoyena, który został posłany po arrasy z rozkazu króla. Korespondencja stała się przedmiotem badań naukowców, którzy na podstawie informacji w nich zawartych mogli wysnuwać własne hipotezy o losach tkanin. Materiały archiwalne pozwalały częściowo wyjaśnić niektóre problemy – na przykład ustalić kwestie dotyczące kosztów podróży oraz tkanin zamawianych przez króla.