prosty przewodnik: wszystkie arrasy króla

Przewodnik po wystawie „Wszystkie Arrasy Króla. 1921-1961-2021” opracowany w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Z tak przygotowanej informacji skorzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby Głuche, osoby w spektrum autyzmu, osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, osoby starsze czy osoby, które cenią sobie zwięzłe i przejrzyste informacje. Zapraszamy!