dwa gobeliny

Artykuł dotyczy zwróconego Polsce przez ZSRR w 1977 roku arrasu biblijnego z kolekcji Zygmunta Augusta. Ponadto, streszcza historię zbioru, poruszając przy tym kwestię pierwszego powrotu arrasów w roku 1921. Autorka zwraca uwagę na to, że jeden z arrasów nie powrócił wówczas do Polski i rozpoznany został w 1972 roku w Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie. Analizując stan zachowania tkaniny odwołuje się także do opisów literackich oraz do XVI wiecznej sztuki europejskiej.