Dziewiętnasty arras biblijny

Seria gobelinów ze scenami rodzajowymi znana jako „Życie na wsi” należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki tkackiej XVII wieku. Artykuł zawiera opis arrasu oraz projektów Jakoba Jordanesa wraz z ilustracjami. Ponadto autorka próbuje odtworzyć chronologię powstawania dzieła, a także zwraca uwagę na istotną rolę artysty, który wraz z Rubensem przyczynił się do powstania nowego typu arrasu barokowego, a przy tym podaje cechy tegoż.

Zapraszamy do lektury artykułu M. Hennel-Bernasikowej.