przyroda na arrasach

Przyroda na wawelskich arrasach jest nie tylko elementem czy tłem dla większej kompozycji – część kolekcji, którą stanowią werdiury, to przede wszystkim wizerunki zwierząt! Flora i fauna wypełniająca tkaniny często była wzbogacana o istoty fantastyczne, takie jak smoki czy jednorożce. W arrasach figuralnych bujny krajobraz stanowił scenografię dla przedstawionej historii.