ze studiów nad znakami tkackimi

W ogromie problemów naukowych związanych z wawelską kolekcją arrasów niewiele uwagi poświęcono warsztatom, które je wykonywały. Brak wystarczających źródeł w Polsce sprawił, że tą kwestią zajmowali się głównie uczeni zagraniczni. W literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiały się informacje biograficzne dotyczące artystów czynnych przy powstawaniu Zygmuntowskiej kolekcji, jednak w wawelskim zbiorze wciąż istnieją nierozszyfrowane gmerki czy monogramy, o czym traktuje artykuł.