KARTA PRACY: ZBROJA

Zbroja Zygmunta Augusta. Bezcenna pamiątka po młodym królu.

Zbroja Zygmunta Augusta, która trafiła do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Wcześniej służyła młodemu królowi pełniąc nie tylko funkcje użytkowe, ale też reprezentacyjne i symboliczne. Zygmunt August otrzymał ją w 1533 r. w prezencie od króla Czech i Węgier z okazji zaręczyn z jego córką Elżbietą.