Karty pracy – Niepodległość

11 listopada obchodzimy święto Niepodległości – tematami naszych rozmów w tym okresie są takie określenia jak ojczyzna czy patriotyzm, przede wszystkim w ujęciu makro, odnoszącym się do Polski, jako kraju, którego obywatelami jesteśmy. Jednak bycie patriotą to nie tylko myślenie i działanie dla dobra państwa, z którego pochodzimy ale i dbanie o rejony wokół nas, okolicę naszego domu czy szkoły. Wypełnij karty pracy i dowiedz się tego, czym jest nasza mała ojczyzna 🙂