Studia Waweliana: Odzyskanie Wawelu

Na odzyskanie niepodległości kraju musieliśmy czekać 123 lata. Pięknym świadectwem o tym, że nadzieja na to nigdy nie zgasła są nie tylko zbrojne powstania, ale także próba odzyskania chociaż małego kawałka Polski. Tym małym kawałkiem o ogromnym znaczeniu był i wciąż jest Wawel. Prześledźmy starania na odzyskanie Wawelu przez naszych rodaków będących pod panowaniem austriackiego zaborcy.