Teki Prylińskiego – część I

Wawel Otwarty. To nie tylko działania w rzeczywistości ale i udostępnianie bogatych zbiorów znajdujących się w archiwum Zamku Królewskim na Wawelu. Jest nam niezmiernie miło udostępnić Państwu materiały stanowiące zawartość pierwszej z trzech tzw. “Tek Prylińskiego”. Są to rysunki architektoniczne powstałe w trakcie pierwszych badań architektonicznych Zamku Królewskiego w latach 1881-1882.

Studium architektoniczne odwoływało się do XVII-wiecznego stanu zamku i zostało w dużej cześci wykorzystane w trakcie prac restauracyjnych pod opieką Zygmunta Hendla w drugim dziesięcioleciu XX wieku. Autor korzystając z informacji zawartych w inwentarzach stworzył nowe plany zamku według stanu z 1882. Dotychczasowo plany te nie były szerzej znane w literaturze naukowej, jednak udostępniając je liczymy, że ten stan rzeczy szybko ulegnie zmianie.

Literatura:

Skowron R. Tomasza Prylińskiego “zdanie sprawy ze studiów i poszukiwań do planów zamku królewskiego na Wawelu“, Studia Waweliana” IV (1995), s. 143-164.

Stępień P. (uzup. Bulińska Martyna), Badania architektoniczne https://wawel.krakow.pl/badania-architektoniczne

Stępień P., Konserwacja Wawelu w świetle doktryn konserwatorskich, “Ochrona Zabytków” 62/1 (2009), s. 83-100.