Władysław Łokietek

Skąd taki przydomek?
Kiedy dzisiaj chcemy coś zmierzyć bierzemy linijkę albo metr i mamy miarę. A czy zawsze tak było? Otóż nie, w czasach średniowiecza a nawet później, wyglądało to zupełnie inaczej. Ludzie obserwując świat nadawali pewnym czynnościom nazwy wzięte z życia. Tak też było z mierzeniem. Idąc robimy kroki i tak odmierzano odległość. Mniejsze długości mierzono przy pomocy części ciała, tak powstała miara łokcia, stopy, dłoni czy palca. Łokieć był jedną z bardziej popularnych miar. Krakowski łokieć kupiecki w czasach, kiedy władcą był Władysław Łokietek mierzył około 59 cm. Według podań nasz
król mierzył 2,5 łokcia, czyli miał około 150 cm wzrostu. Z tego powodu niektórzy nazywali króla karłem. Czy przeszkodziło to Władysławowi Łokietkowi w byciu dobrym władcą?

Koronacja i inne ceremoniały

Walka Władysława Łokietka o tron krakowski była długa i pełna różnych zdarzeń. Związany od najmłodszych lat z wawelskim dworem Łokietek opuszczał go i wracał tu wiele razy. Jego spektakularny powrót po ponad 4-letnim wygnaniu z kraju w 1304 skończył się sukcesem. Kiedy zmarł jego przeciwnik król Wacław III w 1306, Łokietek wkroczył do Krakowa i sięgnął po władzę księcia senioralnego. Władysław Łokietek zyskiwał coraz większe poparcie, czasem przegrywał walcząc o ziemie królestwa czasami inne tracił, ale w końcu zasiadł na krakowskim tronie jako król. Było to 20 stycznia 1320 roku.

Legendy: Pająk przyjacielem Łokietka

O znanych postaciach powstają czasem niesamowite opowieści. Jedna z legend opisuje wydarzenia, które dotyczą ucieczki księcia Władysława Łokietka. Książe musiał uciekać ze swoim rycerstwem z królestwa przed wojskami ówczesnego króla Wacława II…

Karty pracy zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.