Zadanie filmowe: Lato na Wawelu

Kiedy wyobrażamy sobie uroczystości, które odbywały się na dworze królewskim, z pewnością widzimy dostojnych gości ubranych w bogate stroje. Oczywiście różnią się między sobą, bo przecież przybyli oni z różnych krajów, a strojem chcieli reprezentować jak najlepiej siebie i swoje królestwo. A jak wyglądali ostatni królowie z dynastii Jagiellonów? Uchylmy drzwi do jednego z prywatnych apartamentów królewskich…

  • Do czego służy pomieszczenie zwane garderobą?
  • Jaki mebel służył dawniej do przechowywania ubrań?
  • Wymień tkaniny, które wykorzystywano do wykonywania strojów. Skąd o nich wiemy?
  • Jak nazywano obuwie, które ma na sobie król Zygmunt Stary na portrecie znajdującym się w jednej z sal zamku?
  • Co symbolizowały rękawiczki trzymane w dłoniach portretowanych osób?
  • Kto nosił dawniej chusty zwane podwikami?
  • Jak nazywał się pradziadek króla Zygmunta Augusta?
  • Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy ubiorem współczesnej kobiety, a reprezentantki XVI wieku na postawie portretu królowej Anny Jagiellonki.