Zadanie Filmowe: Lato na Wawelu

Czy życie na królewskim dworze było wyjątkowe? Z pewnością tak, a to za sprawą samej niezwykłości miejsca, w którym mieszkała rodzina królewska. Bogaty wystrój zamkowych komnat podkreślał godność monarchy, którego dzień wypełniały ważne obowiązki. Jednak pomiędzy dyskusjami z doradcami, podpisywaniem dokumentów i audiencjami dzień króla upływał na – wydawałoby się – zwykłych czynnościach, takich jak jedzenie posiłku. Czy faktycznie była to chwila zwyczajna?

  • Czy król i królowa zasiadali wspólnie do posiłków?
  • Ile posiłków serwowano zazwyczaj na dworze królewskim w ciągu dnia?
  • Z jakich dań zazwyczaj składały się posiłki, które serwowano dla króla?
  • Za co odpowiedzialny był urzędnik zwany podkomorzym?
  • Wymień nazwy urzędników, którzy służyli królowi podczas posiłku. Za jaki zadania byli oni odpowiedzialni?
  • Co przechowywano w piwnicach zamku?
  • Zastanów się, jak wiele zmieniło się na przestrzeni lat, w celebrowaniu posiłków? Co chciałbyś /chciałabyś, aby pojawiło się podczas posiłku z dawnych lat, a z czego nie mógłbyś / nie mogłabyś zrezygnować?