Studia Waweliana: Jan III Sobieski

346 lat temu, 21 maja 1674 roku, wybrano nowego władcę Rzeczypospolitej. Jeszcze kilka miesięcy temu hetman Jan Sobieski odniósł zwycięstwo nad wojskami osmańskimi po Chocimiem, ale nie wiedział jeszcze, że prawdziwa chwała – już króla Jana III Sobieskiego – dopiero nadejdzie. To właśnie bitwa pod Wiedniem osławiła króla, który na stałe zagościł w historii Polski, jako jeden z najlepszych strategów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Za oswobodzenie Wiednia papież ofiarował królowi i jego małżonce wspaniałe dary…