Zadanie filmowe: W gabinecie kolekcjonera

Jak powstały muzea? Czy pierwsze powstały dzieła sztuki, interesujące obiekty czy może raczej wszystko zaczęło się od powstania odpowiedniego budynku, założenia kolekcji i udostępnienia jej zwiedzającym? Wszystko, co wymienione jest równie ważne, ale zwróćmy dziś szczególną uwagę na kolekcję. Nie jest ona zwykłym zbiorem przedmiotów, ale uporządkowanym zbiorem konkretnych przedmiotów. A jakie obiekty kolekcjonerzy chcieli posiadać w swoich gabinetach kilkaset lat temu? Niezwykłe! Sami posłuchajcie…

  • Czym jest kolekcjonerstwo? Czy jesteś kolekcjonerem? Czy kolekcjonowanie jest dziś popularne, czy zajmują się nim tylko jednostki?
  • Jakie przedmioty znajdowały się w zasobach gabinetów kolekcjonerów w czasach renesansu i baroku?
  • Co to jest majstersztyk rzemieślniczy? Co takiego określamy dzisiaj mianem majstersztyku?
  • W jakiego rodzaju muzeach mogą znajdować wymienione przedmioty, które niegdyś były gromadzone w gabinecie kolekcjonera?
  • W filmie pada hasło: „Reformacyjne spory teologiczne”. Jak rozumiesz to zdanie? Czym była reformacja?