Studia Waweliana: Chrystus przed Piłatem


Obraz Chrystus przed Piłatem Tadeusza Kuntzego znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Ofiarowany został przez Jerzego Mycielskiego. Jest jednym z najlepszych, choć też najmniej znanych dzieł malarza. Na obrazie przedstawiono dramatyczną scenę sądu nad Chrystusem. Dojrzałość, wymowność i ekspresyjność przedstawienia wyraźnie wskazują na wpływy neapolitańskich malarzy, którymi inspirował się Kuntze – Luki Giordana, Francesca de Mury i Francesca Solimeny. Sposób malowania, operowania światłem, zastosowana kolorystyka barwna i gradacja kolorystyczna wpływają na niezwykły kunszt dzieła malarskiego, które jednoznacznie można określić jako jedno z najwybitniejszych dzieł Kuntzego w zbiorach polskich.