Niedziela Wielkiej Nocy

Dzieła sztuki inspirowane wydarzeniami zapisanymi w Piśmie Świętym pozwalają na zrozumienie tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Malarze dzięki swojemu talentowi pozostawili dla nas obrazy pełne emocji. Widzimy w nich czasem smutek i bezradność, które zostają zwyciężone siłą nadziei i miłości Boga do człowieka.

Pozostańmy przez chwilę w rozmowie z artystami i zastanówmy się, co
chcieli nam przekazać językami pędzla, kolorów i symboli.