Imago Pietatis

Imago Pietatis to jeden z licznych rodzajów przedstawień związanych z podstawami wiary chrześcijańskiej – Zmartwychwstaniem Pańskim. Ten przykład pochodzi z daru Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego na Wawelu, a został namalowany przez hiszpańskiego malarza w XV wieku. Prócz samego tematu i przedstawiającej go sceny, a także wyeksponowanej sygnatury artysty, warto zwrócić uwagę na środki artystyczne i kompozycyjne, które zostały wykorzystane przez malarza. Są nimi: zwarta, symetryczna i jasna kompozycja oparta jednej osi, elegancka chodź wąska gama barwna oraz głęboki światłocieniowy modelunek ostro łamanych szat.