Najpiękniejsze: Occasio – alegoria sprzyjającego losu

W tym cyklu prezentujemy Wam najpiękniejsze obrazy z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Occasio –  alegoria sprzyjającego losu, Frans Francken II (1581 – 1642), 1627, olej na płótnie, wymiary: 149 x 182 cm, ślad sygnatury i data: 1627, Nr inw. 901, z kolekcji Jana Popławskiego

Frans Francken II był członkiem artystycznej rodziny, działającej przez pięć pokoleń w Antwerpii i Paryżu. Jego obraz ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu stanowi jedną z kilku wersji, różniących się jedynie szczegółami, alegorycznych przedstawień Fortuny. Inskrypcja widoczna w kartuszu prowadzi do rozpoznania obrazu jako alegorii sprzyjającej sposobności, określanej łacińskim terminem occasio. Postacie ukazane na obrazie reprezentują różnorodne dziedziny nauki, a także sztuki. W centrum kompozycji znajduje się rzeźba, przedstawiająca kobietę stojącą na niestabilnej kuli, jest to właśnie personifikacja pomyślnej okazji. Leżący mężczyzna, widoczny w głębi kompozycji, symbolizuje lenistwo, jego przeciwieństwem jest mężczyzna towarzyszący Famie, uskrzydlonej kobiecie, który wykorzystuje sprzyjający mu dobry los. Postać króla interpretowana była jako przedstawienie Ludwika XIII, a duchownego jako kardynała Richelieu. 

            Zawiłą symbolikę dzieła objaśniła dr Joanna Winiewicz-Wolska, kierownik Działu Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w dwóch odcinkch z cyklu #przezdziurkęodklucza.