Site icon Blog edukacyjny

Dziewiętnasty arras biblijny

Seria gobelinów ze scenami rodzajowymi znana jako “Życie na wsi” należy do najwybitniejszych osiągnięć sztuki tkackiej XVII wieku. Artykuł zawiera opis arrasu oraz projektów Jakoba Jordanesa wraz z ilustracjami. Ponadto autorka próbuje odtworzyć chronologię powstawania dzieła, a także zwraca uwagę na istotną rolę artysty, który wraz z Rubensem przyczynił się do powstania nowego typu arrasu barokowego, a przy tym podaje cechy tegoż.

Zapraszamy do lektury artykułu M. Hennel-Bernasikowej.

Exit mobile version