renesans idzie do miasta

Renesans jest niemal synonimem Zamku Królewskiego na Wawelu z czasów panowania ostatnich Jagiellonów. Jednak mówiąc o władcach i związanych z ich fundacjami dziełach sztuki, nie zapominajmy o tym, że obok monarchów stali ich doradcy i urzędnicy.
Kim oni byli? Co fundowali? Czy Wawel jest tylko renesansowy? Zapraszamy w podróż pełną wiedzy i pięknych dzieł sztuki‼️