Site icon Blog edukacyjny

Karty pracy: Namioty tureckie

Trochę więcej o dekorowaniu namiotów. Jak to robiono? Jakich elementów dekoracyjnych używano?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w karcie zadań. Następnie stwórz samodzielnie własne wzory dekoracyjne!

Karty pracy zostały zrealizowane w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Exit mobile version