TEKI PRYLIŃSKIEGO – CZĘŚĆ II

Druga teka planów architektonicznych autorstwa Tomasza Prylińskiego wykonanych na początku lat 80. XIX wieku. Pierwszą część można znaleźć pod tym linkiem.

Urodzony w 1847 w Warszawie Tomasz Pryliński studiował w Monachium oraz Zurychu a po ukończeniu studiów zamieszkał w Krakowie. Pracował zarówno jako architekt jak i konserwator i restaurator zabytków. Jego osobę można kojarzyć z nadbudową domu rodzinnego Jana Matejki (1873-75), restauracją krakowskich Sukiennic (1774-49) czy przebudowę katedry w Przemyślu (1883-85). Opracowanie dokumentacji Zamku na Wawelu obejmowały inwentaryzację rysunkową, zdjęcia fotograficzne oraz badania architektoniczne wraz z rekonstrukcją rysunkową. Dokumentacja ta, umieszczona w tekach zyskała wysokie oceny na wystawach na których była prezentowana, m. in. we Lwowie, Monachium czy Krakowie.

Literatura:

Stępień M. Prylinski Tomasz, [w:] Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków, http://www.skz.pl/polski-s%C5%82ownik-biograficzny-konserwator%C3%B3w-zabytk%C3%B3w

Ziarkowski D., Próby restauracji wieży zamku w Ojowie w końcu XIX wieku oraz w latach 1912-1914, “Prace i materiały muzeum im. Prof. Władyslawa Szafera” (2015), s. 219-238.