Site icon Blog edukacyjny

Najpiękniejsze: Głownia szabli Kara Mustafy

Turcja, w. XVII
stal, złoto; kucie, szlifowanie, inkrustacja
dł. 83 cm; szer. 3,8 cm
Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. 3939


Według tradycji szablę zdobytą pod Wiedniem Jan III Sobieski złożył w Loreto w r. 1687 jako wotum za zwycięstwo nad Turkami. Pozbawiona kosztownej oprawy głownia podarowana została w r. 1798 generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu przez konsula Rzymu Liboria Angelucciego. Dowódca Legionów Polskich przesłał ją Tadeuszowi Kościuszce, który podarował ją w r. 1817 Annie Jadwidze z Zamoyskich Sapieżynie z przeznaczeniem dla jej syna Leona. Do r. 1939 eksponowana była na zamku w Krasiczynie, później przechowywana w pałacu biskupim w Krakowie, od 23 kwietnia 1954 jako depozyt w Zamku Królewskim na Wawelu, 22 lipca 1998 podarowana przez Michała Sapiehę.


Głownia zakrzywiona, jednosieczna, o przekroju klinowym, z płaskim trzpieniem do montowania rękojeści. Złamana i połączona na zakładkę nitami.Wzdłuż tylca trzy szpary (jedna wypełniona kulkami ołowianymi), w których pierwotnie osadzone były zapewne perły. Między szparami nabijane złotem napisy (fragmenty Koranu) w owalnych medalionach, kończysty medalion z napisem przy nasadzie. Napis na tylcu: Po oswobodzeniu Wiednia Przez Jana III Boga Rodzicy w LORECIE Poświęcony R.P. MDCLXXXVII. W połowie długości z obu stron rytowane ornamenty roślinno-geometryczne.

Exit mobile version