Site icon Blog edukacyjny

Wawelskie Kolorowanki: Architektura

Starożytny architekt – Witruwiusz – uważał, że wznosząc dzieła architektoniczne, należy stosować się trzech podstawowych zasad: trwałości, użyteczności i piękna. W jaki sposób te trzy reguły zastosowano w budowlach na Wawelu? Na ile obecne budynki były trwałe? Co kiedyś stanowiło dla nich zagrożenie? Dlaczego niektóre z nich nie przetrwały do naszych czasów? Do czego służyły? Co podobało się w nich kiedyś, a co podoba lub – wręcz przeciwnie – nie podoba się w nich teraz? Jeden niepowtarzalny Wawel, a wokół niego tyle pytań! W odpowiedzi na nie przychodzą do Was kolorowanki, które przedstawiają budynki wzgórza wawelskiego widziane oczami różnych artystów. Czy je rozpoznajecie?

Exit mobile version