Site icon Blog edukacyjny

Najpiękniejsze: Ukrzyżowanie

W tym cyklu prezentujemy Wam najpiękniejsze obrazy z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.

Ukrzyżowanie, Andrea del Castagno (1423–1457), późny naśladowca, IV ćw. XV w., tempera i złocenia na drewnie, wymiary: 66,8 x 47,4 cm, nr inw. 7927, z kolekcji Lanckorońskich

Wcześniejszym miejscem ekspozycji dzieła była kaplica przy wiedeńskim pałacu Lanckorońskich, gdzie eksponowano je jako obraz Andrei del Castagno. Na taką atrybucję mogły wskazywać sposób umieszczenia kompozycji w pejzażu, a także umiejętnie oddana trójwymiarowość postaci i muskulatura ciała Chrystusa. Obecnie jednak uważa się, że obraz został wykonany przez jednego z późnych naśladowców artysty, związanego z końcowym okresem jego działalności. W dziele ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu można również dostrzec wpływy późniejszych artystów, takich jak Pollaiuolo czy Verrocchio. Sama kompozycja to tradycyjne przedstawienie tematu Ukrzyżowania, w którym pod krzyżem znajdują się Matka Boska, a także św. Jan Ewangelista. U podstawy krzyża przedstawiona została czaszka Adama, którego grzech, został odkupiony przez Chrystusa. Obraz wtórnie przycięto od dołu, a zatem pierwotnie całość mogła mieć nieco odmienny wyraz.

Exit mobile version