Analiza Formalna Dzieła Malarskiego

ANALIZA FORMALNA jest patrzeniem na dzieło i próbą jego zrozumienia poprzez analizę środków artystycznych(sposób nakładania farby, przedstawiania postaci, budowania kompozycji) użytych przez artystę.

Zobacz jak przeprowadzić analizę formalną dzieła malarskiego: